Gazal by Kiran Baral | आस्थापुञ्ज दियालोको ज्योती आराधना....

0 comments


Note:-
(यो गजलमा रदिफको प्रयोग भएको छैन र धना, सना, वना ....... काफियाको रुपमा प्रयोग भएका छन् , सेरहरुमा शब्दको गिन्तीलाई खास महत्व दिईएको छैन ।) 
Share this article :

Post a Comment

 
Support : Sahitya Sanjal | Muktak man | Muktak Yatra
Copyright © 2011. Nepali Literature Collection | Sahityasanjal | Audio Novels | Radio Programs | FM | By Ashish Danai - All Rights Reserved
Template Modified by Ashish Danai Published by Blogger