Sangeet Sarowar - 492 | Listen And Download

0 comments

Program: Sangeet Sarowar
Radio : Radio Nepal
Source : Sangeet Sarobar blog


सरोवरको अनुपस्थितिमा शृङ्गारको कुनै महत्व रहन्न भनेर सरूले सरोवरले पठाइदिएको चुरा धागो नलगाइ किन साकेलामा गइन् भनेर मन दुखाउँदै सरोवरले आफ्नी प्रियसीलाई सम्बोधन गरिएको सङ्गीत सरोवरको ४९२ औं सृंखलामा.......

Listen Sangeet sarobar #492
Download this Episode
Share this article :

Post a Comment

 
Support : Sahitya Sanjal | Muktak man | Muktak Yatra
Copyright © 2011. Nepali Literature Collection | Sahityasanjal | Audio Novels | Radio Programs | FM | By Ashish Danai - All Rights Reserved
Template Modified by Ashish Danai Published by Blogger