Contact Us


रचना पठाउनुहोस्
तपाईंले पठाउनुभएको रचना (मुक्तक, गजल, कथा आदी) हाम्रो वेबसाईट www.ashishdanai.com.np मा प्रसारित हुनेछन्
or u can send us any comment......
  •  
    First                          Last


  • (e.g. yourmailid@yahoo.com)

  • सम्भव भएसम्म युनिकोड मा लेख्नुहोला

  • तपाईंले पठाउनु भएको रचना को प्रकार छान्नुहोस्

Post a Comment

 
Support : Sahitya Sanjal | Muktak man | Muktak Yatra
Copyright © 2011. Nepali Literature Collection | Sahityasanjal | Audio Novels | Radio Programs | FM | By Ashish Danai - All Rights Reserved
Template Modified by Ashish Danai Published by Blogger